ЩО ТАКЕ “СПРАВА КОЛЬПІНГА”

"Справа Кольпінга” - це католицьке об’єднання, яке супроводжує та підтримує людей в житті, вірі, освіті та добрих вчинках.

Освіта, діяльність та духовність - це три неписані, тісно між собою поєднані сфери роботи та життя в “Справі Кольпінга”.

Побудова об’єднання на родинній основі спонукає всіх членів об’єднання до відкритості, до небайдужості один до одного та солідарності у спільних діях і вчинках, з’єднуючи всі покоління в одному благому покликанні. При організації існує молодіжне об’єднання, яким особливо піклується “Справа Кольпінга”.

Метою діяльності Справи Кольпінга є:

• захист інтересів членів об’єднання

• виховання відчуття відповідальності перед Богом, сім’єю, батьківщиною

• сприяння отриманню членами об’єднання професійної освіти та підвищення її рівня

• сприяння членам об’єднання в задоволенні ними їх життєвих потреб

Завданням об’єднання є :

• допомогти кожному члену об’єднання бути християнином у світі, тобто повсякденній праці, сім’ї, в своїй церкві у суспільстві та державі

• сприяння підвищенню чуйності членів об’єднання до справ стражденних людей в дусі взаємної допомоги

• сприяння захисту зародженого життя та програм по захисту материнства і дитинства

• своєю активністю та активністю членів об’єднання примножувати загальний добробут суспільства, а також співпраця з усіма, бажаючими взяти участь в покращенні життя людей, потребуючих допомоги у християнському розумінні.

Структура Справи Кольпінга

Інтернаціональна Справа Кольпінга існує сьогодні в більш, ніж 53 країнах світу та налічує 450 000 членів. “Справа Кольпінга” будує свою структуру на принципі особистого членства людей, які визнали себе прибічниками “Справи Кольпінга” та приєдналися до неї. Найменшим організаційним осередком є “Родина Кольпінга” (РК), створення та духовна опіка якої є сферою діяльності священика.

Існуючі в межах однієї області “Родини Кольпінга” утворюють одне обласне об’єднання, основні завдання якого направлені на освітню, організаторську роботи та інші програми. Обласне об’єднання може складатися з районних об’єднань, які в свою чергу складаються з РК міст та сіл даного району. Декілька обласних “Родин Кольпінга” можуть об’єднуватися в Регіональну Спілку “Справа Кольпінга”.

“Родини Кольпінга” однієї держави утворюють об’єднання з національним статусом. Національне об’єднання веде базу даних членів об’єднання, впроваджує найбільш актуальні освітні пропозиції та розробляє конкретні освітні та робочі цілі для “Родин Кольпінга” та членів об’єднання. Національне об’єднання керує роботою в суспільному, політичному та духовному напрямках на державному рівні.

На континентальному рівні національні об’єднання та “Родини Кольпінга” працюють разом в континентальних робочих об’єднаннях. Всі “Родини Кольпінга” разом з національними об’єднаннями утворюють Міжнародну Справу Кольпінга.

Права та обов’язки членів об’єднання

“Справа Кольпінга” являється об’єднанням з демократичною структурою, тому всі члени об’єднання мають визначені права та обов’язки:

“ всі члени об’єднання мають право голосу та вибору;

“ всі члени об’єднання можуть приймати участь у призначених для них акціях та заходах;

“ всі члени об’єднання повинні притримуватися принципів “Справи Кольпінга”, наслідувати її цілі та виступати за реалізацію програми об’єднання;

“ всі члени об’єднання повинні сплачувати компетентним органам об’єднання визначені членські внески.

 

“Справа Кольпінга” є настільки дієвою та потужною, наскільки серйозно члени об’єднання відносяться до своїх прав та обов’язків, і в рамках своїх можливостей будуть самовідповідальні за виконання програми об’єднання.